Projekt: „PZU- Bezpieczny Dom”

  Dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie klas I- V wzięli udział w projekcie :”PZU- Bezpieczny Dom”. Projekt był organizowany w nowym centrum szkoleniowym „Ognik”, które znajduje się na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Jego celem było skuteczne i aktywne promowanie bezpiecznych zachowań w sytuacji zagrożenia pożarem. Program składał się z dwóch części; teoretycznej i praktycznej. W pierwszej z nich uczniowie poznali sytuacje, w których może pojawić się się ogień i sposoby jak poradzić sobie w takich okolicznościach. W praktycznej części, w pełni bezpiecznych warunkach, uczniowie wzięli udział w symulacji pożaru. W specjalnie przygotowanych pomieszczeniach dowiedzieli się , jak rozprzestrzenia się dym podczas pożaru, jak działają czujniki dymu oraz tlenku węgla. Sprawdzali też, jak nagrzewają się drzwi, za którymi szaleje” czerwony kur”. Dowiedzieli się również jakie niebezpieczeństwa niesie za sobą piecyk gazowy i dlaczego należy dbać o właściwą wentylację pomieszczeń oraz specjalistyczne czujki.


Skip to content