Spotkanie z Policjantami

W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeństwem dzieci. 14 grudnia 2017 uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z Policjantami, podczas którego dokładnie omówione zostały zasady bezpieczeństwa obowiązujące pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym. Uczniowie dowiedzieli się wiele przydatnych informacji na temat prawidłowego przechodzenia przez przejście dla pieszych i odpowiedniego oznakowania swojego ubioru oraz roweru po zmroku. Poruszono również tematykę związaną z odpowiedzialnością karną, jaką mogą ponieść nieletni za swoje czyny. Prowadzący mocno uświadomili uczniom, że mają prawo czuć się bezpiecznie. Na co dzień mogą liczyć na pomoc ludzi i organizacji, które są do tego powołane. Zajęcia przeprowadzone przez specjalistów przyczyniają się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych oraz wpływają na poprawę bezpieczeństwa podczas poruszania się po drogach.

Skip to content