Program edukacyjny „Polska – moja ojczyzna”

11 maja 2018 roku uczniowie naszej szkoły brali udział w programie edukacyjnym „Polska – moja ojczyzna” przygotowanym przez Agencję Szkolno – Przedszkolną „Lupus”. Uczniowie aktywnie uczestnicząc w tym programie, mieli możliwość przyswoić sobie i utrwalić wiedzę związaną z naszą ojczyzną. W programie w formie zabaw, quizów, itp. zostały poruszone zagadnienia patriotyzmu, symboli narodowych, ważnych miejsc i zabytków naszego kraju oraz parków narodowych i zwierząt w nich żyjących. Uczniowie wzięli również udział w sesji zdjęciowej w mundurach żołnierzy i sanitariuszek z okresu II wojny światowej. Na zakończenie programu nasza szkoła otrzymała certyfikat „Szkoła Patriotów”, a uczniowie dyplom „Mały Patriota”.

Skip to content