CodeWeek2019 na lekcjach informatyki

W ramach akcji CodeWeek2019 uczniowie klasy IV, VII i VIII programowali na lekcji informatyki. Klasa IV pracowała w programie Scratch. 11 października budowaliśmy skrypt określający ruch postaci, a 18 października dodawaliśmy do projektu drugą postać. Z kolei 11 października klasa VII na lekcji informatyki w środowisku C++ tworzyła programy obliczające sumę i różnicę podanych dwóch wielkości. Naszą aktywność nazwaliśmy ,,Kalkulator w C++”. Z klasą VIII, 15 października w języku C++ stosowaliśmy instrukcje warunkowe do realizacji algorytmów z warunkami. Powyższe sprawozdanie z akcji CodeWeek2019 sporządziła Joanna Kogut, nauczyciel informatyki.

Skip to content