Gminny Turniej szachowy

Urząd Gminy w Kamionce Wielkiej,

Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej,

Rada Gminna Zrzeszenie LZS

zapraszają na:

Gminny Turniej Szachowy

o „ZŁOTĄ WIEŻĘ” 2020

Termin:   23.02.2020 r.

Godz.     09:30

Miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkolny      w Kamionce Wielkiej

 

Zgłoszenia uczestników:

  • do dnia 21 lutego 2020 r.
  • pod numerem tel. 18 4456017 w. 25

 

Regulamin Gminnego Turnieju Szachowego o „Złotą Wieżę” 2020 dostępny jest na stronie www.kamionkawielka.pl w dziale SPORT.

Skip to content