Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Kamionce Wielkiej

11 marca br. z inicjatywy Wójta Gminy Kamionka Wielka odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Kamionce Wielkiej, w trakcie którego zostały omówione sprawy związane z rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-Cov-2, w tym również organizacja pracy w szkołach w czasie zawieszenia zajęć. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyła m.in. lekarz NZOZ Pani A. Dobrowolska, która zaleciła zgodnie z wytycznymi otrzymanymi z NFZ, aby osoby chore, które podejrzewają u siebie zakażenie wirusem, kontaktowały się z przychodnią wyłącznie telefonicznie pod nr 18 445 60 60. Między innymi ustalono, że pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej obejmą szczególną formą opieki osoby starsze, samotne. Udzielą im pomocy w zrobieniu zakupów produktów żywnościowych i lekarstw. Szczegółowe informacje z tego posiedzenia są dostępne pod linkiem http://www.kamionkawielka.pl/pl/205/2391/posiedzenie-gminnego-zespolu-zarzadzania-kryzysowego-w-kamionce-wielkiej.html

Skip to content