Komunikat dla rodziców

W związku z koniecznością nauki on line informujemy że Administratorem Państwa danych osobowych oraz Państwa podopiecznych jest Szkoła Podstawowa reprezentowana przez Dyrektora placówki.

Dane osobowe są przetwarzane w celu wypełniania obowiązków Administratora wynikających z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493) dotyczących realizacji obowiązku nauczania zdalnego.

Dane w postaci adres IP, mail, nick mogą być przekazywane odbiorcom takim jak firmy hostingowe, podmioty zarządzające komunikatorami, platformami do zdalnego nauczania.

Więcej informacji nt przetwarzania danych uzyskacie Państwo w ogólnej klauzuli RODO i poprzez kontakt z naszym Inspektorem danych osobowych.

Skip to content