Szanowni Rodzice

Serdecznie zapraszamy dzieci do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021. Zapewniamy wspaniałą bazę dydaktyczno- opiekuńczą, z nową piękną salą gimnastyczną z bardzo dobrze wyposażonymi w sprzęty multimedialne  pracowniami lekcyjnymi, bardzo dobrą opieką wychowawczą, ciekawymi zajęciami pozalekcyjnymi, atrakcyjnymi wycieczkami i ofertą Zielonej szkoły, a nade wszystko z wysokimi wynikami egzaminów zewnętrznych.Poniżej prezentujemy listy kandydatów już zapisanych do klasy pierwszej i oddziały przedszkolnego. Może wśród nich znajdziecie swoich kolegów, sąsiadów z którymi chcielibyście uczęszczać do jednej klasy. Należy zauważyć , że oddziały nie są liczne, co również wpływa pozytywnie na cały proces dydaktyczno – wychowawczy.


Lista kandydatów- klasa I Lista kandydatów- przedszkole

Skip to content