Zapraszamy do udziału w konkursie!

18 maja br. będziemy przeżywać 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły – świętego Jana Pawła II.  W najbliższych dniach w sposób szczególny wspominać będziemy  postać niezwykłego człowieka, syna polskiej ziemi, papieża młodych, budowniczego cywilizacji miłości i pokoju, jego życie i nauczanie. Również i my jako wspólnota szkolna możemy włączyć się obchody 100 – lecia urodzin św. Jana Pawła II, który dla nas wszystkich może być autorytetem i przewodnikiem.

Zapraszamy uczniów klas 0 do IV włącznie do przygotowania prac plastycznych pokazujących życie św. Jana Pawła II (np. pielgrzymki w różne rejony świata, spotkania z ludźmi, udział Papieża w ważnych dla Kościoła i światach wydarzeniach, jego aktywność do końca życia mimo widocznej choroby). Prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej naszej szkoły. Wykonane prace plastyczne należy sfotografować i przesłać zdjęcie na adres: mkuligowicz@spjamnica.edu.pl

 

Uczniom klas od V do VIII proponujemy udział w teście wiedzy o życiu św. Jana Pawła II. Do testu prosimy przygotować się na podstawie biografii Papieża umieszczonej na stronie internetowej Centrum Myśli Jana Pawła II: https://www.centrumjp2.pl/100-urodziny/biogram/

Test będzie udostępniony i przeprowadzony drogą elektroniczną 18 maja br. Chętni proszeni są o zgłoszenie udziału do 15 maja do księdza mgr Sławomira Głodzika, w celu przygotowania odpowiedniej ilości testów i wysłania ich.

Aktywność uczniów zostanie nagrodzona dobrą oceną z religii bądź plastyki, jak również wpłynie na ocenę zachowania. W razie powrotu do szkoły uczniowie, którzy wykonają najlepsze prace i uzyskają najlepsze  wyniki z testu otrzymają nagrody rzeczowe.

Życzymy powodzenia!!

Organizatorzy


Skip to content