Historyczny egzamin

Historyczny?? Oczywiście, bo w okresie pandemii, bo 2 miesiące później niż był zaplanowany, bo w dużym rygorze sanitarnym, bo po prawie 3 miesiącach zdalnej nauki….Mimo to uczniowie klasy VIII naszej szkoły stawili się  w komplecie , aby zmierzyć się dzisiaj z zawiłościami języka ojczystego. Po sprawdzeniu temperatury i wylosowaniu przez przewodniczącą komisji numerów stolików zasiedli do ławek, w których mogli już zdjąć krępujące  maseczki i przystąpić do pisania. Życzmy naszym uczniom wysokich wyników i oczywiście dostania się do wymarzonej szkoły.


Skip to content