Międzynarodowy projekt edukacyjny „Emocja”

Świetlica w Szkole Podstawowej w Jamnicy bierze udział w Międzynarodowym projekcie edukacyjnym Emocja. Cele ogólne projektu to:• Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym wobec inności. • Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości. • Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie inności u innych osób. • Wychowanie do wartości takich jak tolerancja, akceptacja, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.


Skip to content