XV Olimpiada Informatyczna Juniorów

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Fundacja Rozwoju Informatyki i Komitet Główny Olimpiady Informatycznej Juniorów uprzejmie informują o rozpoczynających się zawodach I stopnia XV Olimpiady Informatycznej Juniorów dla uczniów szkół podstawowych. Olimpiada ta przeznaczona jest w sposób szczególny dla najzdolniejszej i samodzielnie pracującej w tej dziedzinie młodzieży i ma służyć rozwijaniu zainteresowań informatycznych i odpowiedniemu ich ukierunkowaniu. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie oij.edu.pl

Skip to content