Konkurs z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka

Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak

zaprasza do udziału w konkursie  ogłoszonym przez Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka w związku ze zbliżającym się Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka, obchodzonym corocznie 20 listopada. Jest to konkurs na najciekawsze prace plastyczne o tematyce związanej z prawami dziecka.

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka jest dobrą okazją, by podczas różnych zajęć tego dnia porozmawiać z dziećmi i młodzieżą o ich prawach i przypominać, że zawsze mają się do kogo zwrócić jeśli są one łamane. Zachęćmy uczniów, aby wzięli udział w konkursie.

Szczegółowa informacja wraz z Regulaminem Konkursu i listem Rzecznika Praw Dziecka skierowanym do Państwa znajdują się we wpisie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie pod linkiem https://kuratorium.krakow.pl/rzecznik-praw-dziecka-oglasza-konkurs-dla-szkol-na-najciekawsze-prace-plastyczne-z-okazji-ogolnopolskiego-dnia-praw-dziecka-2020/

Bardzo liczę, że udział w Konkursie i zaangażowanie małopolskich szkół będzie istotnie zauważalne i sięgną Oni po najwyższe laury.

Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie powinny do dnia 15 grudnia 2020 r. zgłosić swój udział przesyłając wypełniony formularz zgłoszenia oraz skany lub zdjęcia wybranych prac plastycznych wraz z imieniem i nazwiskiem autora (lub autorów) i informacją o kategorii wiekowej – na adres e-mail: konkurs@brpd.gov.pl.


Skip to content