Podziękowania w trudnym czasie

Czas zdalnej nauki to bardzo trudny czas zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.  Brak kontaktów osobistych, wspólnego spędzania czasu, wspólnych wycieczek, wyjazdów i zabaw sprawia, że musimy  rozmawiać   z uczniami , wspierać ich poza czasem przeznaczonym na lekcje. Uczniowie to bardzo doceniają, co wyrazili podczas spotkania on line w dzień wolny od zajęć dydaktycznych. I chociaż możliwości są ograniczone to prosty gest w postaci kartek z napisem dziękujemy i przepraszamy, przygotowany i zaprezentowany na ekranie komputerów sprawia , że my nauczyciele czujemy, że nasza praca ma sens, że może nie wszyscy będą wszystko umieli, ale będą dobrymi ludźmi, a to najważniejsze.


Skip to content