Rzecz o odpadach – międzypokoleniowe inicjatywy ekologiczne

Drodzy Uczniowie, zwróciła się do nas Fundacja Aeris Futuro, która przygotowała projekt  „Rzecz o odpadach – międzypokoleniowe inicjatywy ekologiczne”, którego celem jest skuteczne przeciwdziałanie globalnej zmianie klimatu, ochrona i zwiększenie różnorodności biologicznej i krajobrazowej, wspieranie rozwoju społeczności lokalnych oraz promowanie odpowiedzialnego biznesu. W projekcie jest przewidziany KONKURS dla uczniów klas IV – VIII. Zachęcamy do udziału w tym konkursie!

Skip to content