POSTANOWIENIA WIELKOPOSTNE

Z czego zrezygnuję w Wielkim Poście?

Zrezygnuj z narzekania. . . . . . . . skoncentruj się na wdzięczności.

Zrezygnuj z pesymizmu. . . . . . . . . stawaj się optymistą.

Zrezygnuj z gorzkich sądów. . . . . . myśl życzliwie.

Zrezygnuj z nadmiernej troski. . . . . zawierz Opatrzności Bożej.

Zrezygnuj ze zniechęcenia. . . . . . . . bądź pełen nadziei.

Zrezygnuj z zawziętości. . . . . . . . powróć do przebaczenia.

Zrezygnuj z nienawiści. . . . . . . . . .odpłacaj dobrem za zło.

Zrezygnuj z negatywizmu . . . . . . . . bądź pozytywny.

Zrezygnuj z gniewu. . . . . . . . . . . . bądź cierpliwszy.

Zrezygnuj z małostkowości . . . . . . . stawaj się dojrzalszy.

Zrezygnuj ze smutku. . . . . . . . . . .raduj się z piękna, które jest wokół Ciebie.

Zrezygnuj z zazdrości. . . . . . . . . . módl się o ufność.

Zrezygnuj z obgadywania. . . . . . . kontroluj język.

Zrezygnuj z grzechu . . . . . . . . . . . wracaj do cnoty.

Zrezygnuj z rezygnowania . . . . . . . . . . wytrwaj!

Skip to content