Projekt z ZUS

Szanowni Państwo, w poprzednim roku szkoła wzięła udział w naszym projekcie pn. „Projekt z ZUS” adresowanym do uczniów szkół podstawowych. . Również w tym roku zachęcamy do udziału w tym projekcie.
„Projekt z ZUS” w interesującej formie uświadamia młodzieży, jak ważne są ubezpieczenia społeczne. „Projekt z ZUS” zwraca uwagę młodzieży na zasadę solidaryzmu społecznego, potrzebę ubezpieczenia się w czasie aktywności zawodowej i konieczność indywidualnego dbania o emerytalną przyszłość. Wszystkie materiały dotyczące projektu edukacyjnego oraz nagrodzone i wyróżnione dotąd prace (jako wzór) znaleźć można na stronie: https://www.zus.pl/edukacja/szkoly-podstawowe/projekt-z-zus

Reszta informacji jest dostępna po kliknięciu ,,Czytaj więcej”.

Najważniejsze daty z harmonogramu projektu:

  • do 19 marca 2021 r. zgłoszenie szkół do udziału w projekcie – przesłanie Karty zgłoszenia szkoły do udziału w projekcie (załącznik nr 2 do regulaminu) na adres email koordynatora do spraw komunikacji społecznej i edukacji;
  • do 31 marca 2021 r. przeprowadzenie zajęć dla uczniów w szkołach i wykonanie prac projektowych;
  • do 12 kwietnia 2021 r. wyłonienie najlepszych prac przez komisje szkolne – I etap (szkolny) konkursu (rozstrzygniecie konkursu na etapie szkolnym);
  • do 22 kwietnia 2021 r. dostarczenie najlepszych prac do komisji regionalnej (załącznik nr 10 do regulaminu).

W związku z sytuacją spowodowaną pandemią i nauką zdalną uczniów klas 4-8 szkół podstawowych, dopuszczamy, aby ci uczniowie, którzy biorą udział w projekcie, przysyłali do nas prace konkursowe w wersji elektronicznej. Jeśli będzie to komiks lub praca plastyczna, wystarczy, że zrobią dobrej jakości zdjęcie. Proszę, aby pliki były opisane następująco – autorzy prac, szkoła i tytuł pracy.

Formy wykonania pracy:
1) film: do 5 minut (w formacie avi, mp4);
2) plakat: preferowany format A2, karton (minimum 150 g/m2, tzw. brystol);
3) komiks: minimum 5 scenek.

Przygotowany mamy również film edukacyjny „Projekt z ZUS”, który jest dostępny pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=lLwJh1OATKg&feature=youtu.be

Uczniowie mogą samodzielnie zapoznać się z projektem i wykonać pracę konkursową.
Gorąco zachęcam do współpracy.

Z wyrazami szacunku
Anna Mieczkowska
Koordynator ds. komunikacji
społecznej i edukacji

Skip to content