Żonkilowa Kartka 2021 – konkurs

Od kilku lat Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum organizuje konkurs propagujący idee opieki hospicyjnej dla starszych przedszkolaków i uczniów klas 0-III szkół podstawowych. Ogłaszamy kolejną edycję.

ŻONKILOWA KARTKA

REGULAMIN

  1. Cele konkursu:

kształtowanie postawy otwartości wobec otaczającego świata; wykorzystanie języka sztuki do wyrażania pozytywnych uczuć wobec innych ludzi; wyzwalanie wrażliwości i wdrażanie do postaw wolontaryjnych; prezentowanie i popularyzowanie twórczości plastycznej dzieci propagującej idee hospicyjne, a zwłaszcza akcję „Pola Nadziei” na terenie Sądecczyzny.

2. Adresaci konkursu:

Dzieci przedszkolne – najstarsze grupy

Uczniowie szkół podstawowych klas 0-3

3. Warunki konkursu:

na konkurs przyjmowane są prace wykonane w dowolnej technice malarskiej, rysunkowej, graficznej lub mieszanej ;

format prac ma nawiązywać do kartki pocztowej o wymiarach 148x210mm (format A 5);

jedna osoba może nadesłać nie więcej niż 2 kartki;

prace przysłane na konkurs przechodzą na własność organizatora;

organizator zastrzega sobie prawo publikowania nadesłanych prac.

4. Opis prac:

tytuł pracy, imię i nazwisko autora, telefon kontaktowy;

nazwa placówki, adres, telefon kontaktowy, e-mail;

imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna.

5. Terminy:

nadsyłanie prac do 22 marca 2021 r. na adres;

Sądeckie Hospicjum,

ul. Nawojowska 155A 33-300 Nowy Sącz

ogłoszenie nazwisk finalistów dnia 28 marca 2021 r. na stronie www.hospicjum.nowysacz.pl

ogłoszenie nazwisk zwycięzców podczas podsumowania akcji Pola Nadziei – o terminie zainteresowani powiadomieni zostaną telefonicznie przez organizatora konkursu.

Skip to content