Błogosławionych Świąt Wielkanocnych

Niech Zmartwychwstały Jezus umocni nas w świętości.
Miłością i nadzieją napełni nasze serca.
Niech utwierdza naszą wiarę w zwycięstwo dobra nad złem,
życia nad śmiercią, miłości nad nienawiścią.
Aby w naszych sercach zawsze był widoczny
blask nadziei Zmartwychwstania.

Błogosławionych Świąt Wielkanocnych
życzy
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Pracownicy Szkoły

Skip to content