Zdrowie zaczyna się dzisiaj

Dnia 19.05.2021 o godz. 12:00 na łamach WTE będziemy gościć wyjątkowe postacie lekarza Tomasza Karaudę oraz Fryderyka Karzełeka prezesa Klubu 555. Wywiad jakie poprowadzi Pan Prezes z Panem doktorem został przygotowany dla młodych ludzi, nauczycieli i rodziców i nosi tytuł”Czy to już koniec – COVIDu-19?„. Jest to pierwszy krok realizacji projektu pt. „Zdrowie zaczyna się dzisiaj” czyli jak wzmocnić swój układ odpornościowy poprzez profilaktykę zdrowotną prowadzonego przez ekspertów i lekarzy.

 

 

Projekt pt.” Zdrowie zaczyna się dzisiaj ” to realizacja założeń Europejskiej Sieci Szkół dla Zdrowia w Europie oraz Programu „Szkoła Promująca Zdrowie” (SzPZ). (3223 szkół w sieci).

Program ten rozwijany jest w Polsce w Europejskiej Sieci Szkół dla Zdrowia w Europie – SHE, w wyniku porozumienia WHO/EURO, Rady Europy i Komisji Europejskiej. Polska została członkiem tej sieci w grupie pierwszych ośmiu krajów. W ramach upowszechniania programu stworzono strukturę wspierającą rozwój sieci SzPZ − utworzono Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole, powołano Krajowego Koordynatora ds. promocji zdrowia w szkole oraz wojewódzkich koordynatorów. Aktualnie we wszystkich województwach istnieją sieci szkół, w niektórych nawet funkcjonują sieci rejonowe, powiatowe lub miejskie, utworzone w celu łatwiejszego koordynowania i skuteczniejszego wspierania pracy szkół.

Działania Projektu związane z Promocja Zdrowia w czasie Wirtualnych Targów Edukacyjnych to:

  • upowszechnianie wiedzy i doświadczeń z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży wynikających ze współpracy międzynarodowej, spotkań z ekspertami, naukowcami, doświadczonymi specjalistami.
  • propagowanie najlepszych filmów, publikacji i książek związanych z zakresem promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

Skip to content