Wybieramy patrona naszej szkoły.

Rodzice, uczniowie i społeczność Jamnicy postanowiła wybrać patrona, a właściwie patronkę dla naszej szkoły. Spośród kandydatek: Wisławy Szymborskiej, Ireny Sendlerowej , Agnieszki Osieckiej i Marii Skłodowskiej Curie właśnie ta ostatnio została wytypowana na patronowanie Szkole Podstawowej w Jamnicy. Nie dziwi nikogo ten fakt, bowiem właśnie w tym roku szkolnym zostaliśmy właścicielami pięknej pracowni biologiczno-chemiczno- fizycznej w konkursie Koloratorium, a  pani Curie to wybitna chemiczka i fizyczka  która za swoje odkrycia w tych dziedzinach została dwukrotnie  nagrodzona Nagrodą Nobla. Skorzystaliśmy również z ogłoszonego przez Paribas Bank Polska konkursu dla szkoły, która wybierze za patronkę kobietę może zdobyć grant w wysokości 15 tyś zł. Po konsultacjach i podjęciu stosownej uchwały pani dyr mgr Dorota Kupiec złożyła wniosek do organu prowadzącego  o nadanie imienia szkole,  opisanej poniżej patronce.

Na stronie banku nasza przyszła patronka została tak przedstawiona.

Maria
Skłodowska-Curie
(1867-1934)

Najsłynniejsza polska uczona, fizyczka i chemiczka, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla (jako pierwsza kobieta i pierwsza osoba uhonorowana w dwu różnych dziedzinach). „Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć”.


Skip to content