„Odczuwaj, ufaj, mów”

Dzisiaj klasa 5 uczestniczyła w zajęciach profilaktycznych „Odczuwaj, ufaj, mów”. Program ten jest profilaktyką skupioną wokół tematów komunikacji i zaufania. Może stanowić pomoc dla uczniów w rozwiązywaniu problemów związanych z relacjami w klasie. Program ,,Odczuwaj, ufaj, mów” ma charakter interwencyjny, a jego zadaniem jest zapobieganie stratom występującym z powodu problemów interpersonalnych. Główne cele programu to budowanie pozytywnego stosunku do siebie i innych, obniżenie poziomu lęku przed mówieniem o sobie oraz opanowanie zasad dobrej komunikacji. W zajęciach wykorzystywane są liczne metody aktywizujące takie jak: burza mózgów, drama, dialogowanie, rysowanie i praca w małych grupach. Wszystkie te metody wpływają na sposób przyswajania przekazywanych treści, który odbywa się przez przeżywanie, a nie bierne słuchanie. Spotkania te są tak prowadzone, aby dały uczniom możliwość samodzielnego wyciągania wniosków.

Skip to content