Konkurs dla klas IV- VIII ” No promil- no problem”

Tematem konkursu jest przedstawienie prawdziwej lub wyobrażonej sytuacji ilustrującej hasło:

„Prawdziwa odwaga lubi bezpromilowe klimaty”

Autor pracy może przedstawić się jako bohater lub świadek

  • historii związanej z użytkowaniem środków komunikacji i transportu;
  • dowolnej sytuacji z życia codziennego, w domu, w szkole, na wycieczce, w kontaktach ze znajomymi.

Autor wybiera formy, spośród przedstawionych poniżej:

  1. Literacka

np.: opowiadanie, reportaż, wywiad, wiersz, pamiętnik, list, esej, opis wydarzeń na podstawie relacji przekazanych przez bliskich, przyjaciół, znajomych itp. Prace mogą być wzbogacone ilustracjami i zdjęciami.

  1. Multimedialna

np.: prezentacja, wywiad,      nagranie audycji radiowej,       słuchowiska, piosenki, hymnu, technika dowolna. Praca multimedialna powinna byc wykonana techniką umożliwiającą jej  odtworzenie  na standardowym  komputerze, przy użyciu powszechnie dostępnego, bezpłatnego oprogramowania. Rozmiar pracy nie może przekraczać 100 MB, a czas jej odtwarzania 5 minut.

  1. Plastyczna

np.: album, gazetka,      projekt  plakatu,  komiks,       itp. Technika plastyczna dowolna (farba, tusz, kredka, batik, witra2, collage, wyklejanie, techniki własne).

Praca powinna być wykonana osobiście i według własnego pomysłu, przy twórczym wykorzystaniu dostępnych źródeł wiedzy. Nie może być skopiowana z Internetu, innej pracy literackiej, multimedialnej lub plastycznej, ksiq2ki itp.

Prace oceniane będą pod katem:

  1. zgodności z tematem,
  2. twórczego i oryginalnego podejścia do tematu,
  3. atrakcyjności formy przekazu,
  4. walorów

Prace należy przekazać pani pedagog w terminie do 18 listopada 2021 r.


Skip to content