Małopolski Projekt „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”

Szkolne Koło Wolontariatu pod opieką p. Kingi Kamińskiej przystąpiło do Małopolskiego Projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” przygotowującego uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych do niesienia pomocy potrzebującym. Projekt kontynuuje wieloletnie działania wychowawcze mające na celu rozbudzenie w młodzieży zainteresowania postacią Małopolanina wszech czasów i jego nauką oraz zaszczepienie i utrwalenie w młodym pokoleniu wartości wychowawczych, które wynikają z nauczania i pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. W założenia Projektu wpisują się aktualne apele Papieża Franciszka, który nieustannie zwraca
uwagę świata na los ubogich i konieczność wyrażania aktów miłosierdzia skierowanych do
cierpiących niedostatek, chorobę i wykluczenie społeczne. W ramach I etapu Projektu wolontariusze przygotowują projekty działań i realizują je, a po ich zakończeniu sporządzają sprawozdanie z realizacji projektu.

Po ocenie tych sprawozdań  wybrane zespoły w ramach II etapu zaprezentują w ciągu 10-minutowych wystąpień swoje projekty podczas spotkań rejonowych.

Skip to content