Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka w oddziale przedszkolnym

Ważnym elementem wychowania przedszkolnego jest kształtowanie u dzieci świadomości ich własnych praw, uczenie poszanowania praw innych i radzenie sobie w sytuacjach naruszania własnych praw. W związku z tym jak co roku w oddziale przedszkolnym obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.

Skip to content