Podziękujmy obrońcom polskich granic

Od wielu tygodni sytuacja na granicy polsko-białoruskiej sprawia, że Straż Graniczna, Wojsko Polskie, Policja i inne służby są zmuszone do nieustannego patrolowania naszej wschodniej granicy i odpierania prób jej nielegalnego przekraczania. Rozumiemy, że wśród imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, którzy próbują przedrzeć się przez naszą granicę są osoby, które mogą potrzebować pomocy. Nie możemy jednak pod tym pretekstem doprowadzić do destabilizacji sytuacji w naszym kraju i zgodzić się na wpuszczenie do Polski dziesiątek tysięcy imigrantów z odległych nam kulturowo krajów. Dlatego podziękujmy i wyraźmy zdecydowane wsparcie dla Straży Granicznej, żołnierzy Wojska Polskiego, Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Policji, dedykując im taniec wykonany przez uczennicę klasy V – Zuzannę Wieczorek.

kliknij na link – https://youtu.be/zgns8r2XvW8

Skip to content