Projekt „Granie w Pomaganie”

Szkolne Koło Wolontariatu pod opieką p. Joanny Kogut przystąpiło do organizowanego przez Fundację Świętego Mikołaja projektu „Granie w Pomaganie” , który jest uzupełnieniem programu Stypendia św. Mikołaja w roku szkolnym 2021/2022. Celem projektu jest aktywizacja i wsparcie szkolnych klubów wolontariatu, które chcą uczyć się, rozwijać i podjąć działania na rzecz stypendiów w swoich szkołach. Stypendia św. Mikołaja to roczna pomoc dla zdolnych uczniów z niezamożnych rodzin.

Granie w Pomaganie to:

  • warsztaty podnoszące kompetencje wolontariuszy-uczniów i koordynatorów-nauczycieli (online) – listopad – grudzień 2021 + kwiecień 2022
  • półroczne wyzwanie dla szkolnych klubów wolontariatu – styczeń – czerwca 2022
  • 6 zespołowych zadań do wykonania przez szkolny klub wolontariatu w terminie styczeń – czerwiec 2022 –> Każde zadanie krok po kroku przygotuje wolontariuszy do przeprowadzenia mini-projektu charytatywnego na rzecz stypendiów w szkole
  • skrzynka inspiracji, a w niej gotowe materiały i karty pracy dla uczniów

Zwycięskie szkolne kluby wolontariatu w nagrodę wezmą udział w ok. trzydniowym wyjeździe do Trójmiasta w czerwcu 2022 r. W ramach wyjazdu odbędą się warsztaty kompetencyjne, podsumowanie projektu, dzielenie się dobrymi praktykami pomiędzy wolontariuszami-uczniami i nauczycielami, rozdanie nagród oraz moduł dotyczący idei solidarności i zwiedzanie Trójmiasta.

Skip to content