Ogólnopolski Konkurs Retoryczny

Ośmiu uczniów klasy siódmej wzięło wczoraj udział w Ogólnopolskim Konkursie Retorycznym. Do konkursu przygotowywał ich pan mgr Tomasz Skraba. Konkurs organizowany jest przez Kuratorium Oświaty w Lublinie we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Celem konkursu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży idei retoryki klasycznej, a także kształtowanie praktycznej umiejętności płynnego mówienia, argumentowania i przekonywania. Poprzez analizę i interpretację tekstów literackich oraz poprzez wystąpienia publiczne uczniów, Ogólnopolski Konkurs Retoryczny może stanowić zachętę dla dzieci i młodzieży do rozwijania kultury żywego słowa. Konkurs składa się z trzech etapów: etap I szkolny, etap II wojewódzki, etap II ogólnopolski. Życzymy naszym uczniom powodzenia.


Skip to content