Święty zawsze aktualny

Wspominamy dziś świętego Mikołaja, biskupa Miry. Tego od prezentów? Oczywiście! Ale tych płynących ze szczerej i bezinteresownej potrzeby dzielenia się dobrem, nie zaś z konsumpcyjnego nawyku.

Święty Mikołaj nieustannie przekazuje nam jedną, zawsze aktualną ideę. Przypomina o potrzebie ofiarności wobec bliźniego. Pięknie ujął to papież Jan Paweł II mówiąc, że św. Mikołaj jest „patronem daru człowieka dla człowieka”.

Drodzy Uczniowie, warto przypomnieć sobie historię życia i cudów Mikołaja, w której błyszczą cnoty, jakimi staramy się kierować w naszym codziennym życiu.

Skip to content