W marcu jak w garncu

Tematem tego tygodnia w oddziale przedszkolnym była marcowa pogoda. Dzieci poznały przysłowie „W marcu jak w garncu” i dowiedziały się, co oznacza. Uczyły się czytać słowo garnek, słońce, chmura, deszcz, śnieg. Słuchały wiersza „Zimno- ciepło” Dominiki Niemiec, oraz uczyły się piosenki pt. „Marzec kucharz”. Przedszkolaki przypomniały sobie nazwy występujących w okresie przedwiośnia zjawisk atmosferycznych, poznawały oznaczające je symbole graficzne i robiły „marcową zupę pogodową”.


Skip to content