List Rzecznika Praw Dziecka


Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół,

od 2020 r. działa darmowy, całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
800 121212 oraz specjalny czat internetowy czat.brpd.gov.pl, gdzie dzieci i młodzież mogą
porozmawiać o swoich problemach, doświadczanych trudnościach, a także wspólnie
ze specjalistami zastanowić się nad rozwiązaniami i sposobami radzenia sobie z kryzysem.
Telefon i czat zapewniają młodym ludziom bezpieczną przestrzeń, w której
wysłuchiwani i mogą bez obaw, nawet anonimowo, przedstawić swoją perspektywę sytuacji,
w jakiej się znaleźli. Nasi specjaliści umożliwiają także włączanie rodzin dzieci lub szkoły
w proces koniecznych zmian.
Ogromna w tym rola nas, jako osób dorosłych, aby uświadomić dzieciom i młodzieży
możliwość uzyskania takiego wsparcia w sytuacjach kryzysowych. Dlatego zwracam się
do Państwa z uprzejmą prośbą o poinformowanie za pośrednictwem dziennika
elektronicznego, a także poprzez umieszczenie na szkolnych tablicach informacyjnych
naszych plakatów z numerem telefonu (pliki z plakatem w różnych formatach do pobrania
na stronie: https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/ )
– wszystkich uczniów i ich rodziców o możliwości uzyskania wsparcia poprzez kontakt
z Dziecięcym Telefonem Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12, jak również
poprzez bezpieczny czat internetowy czat.brpd.gov.pl.
Jestem pewien, że ta inicjatywa w realny sposób przyczyni się do poprawy dobrostanu
psychicznego dzieci i młodzieży.
Oferujemy także poprowadzenie przez naszych specjalistów z Dziecięcego Telefonu
Zaufania specjalnych lekcji online poświęconych działalności telefonu i czatu
oraz oferowanego tam wsparcia. Nasi eksperci po umówieniu spotkania online (prosimy
o przesyłanie zgłoszeń mailem: lekcje@brpd.gov.pl ) mogą poprowadzić całą godzinę
lekcyjną.
Ponadto z uwagi na obecną sytuację w Ukrainie i przyjęcie do szkół dzieci i młodzieży
ukraińskiej uruchomiłem w ramach Dziecięcego Telefonu Zaufania dyżury psychologów w języku ukraińskim i rosyjskim. Przebywający na terenie Polski małoletni z Ukrainy
wymagają specjalnych oddziaływań psychologicznych, a także wsparcia informacyjnego,
które dzięki dyżurowi psychologa biegle mówiącego w ich ojczystym języku są w stanie
otrzymać. Lista dyżurów telefonicznych skierowanych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy
znajduje się na stronie: ww.brpd.gov.pl.
Kwietniowe dyżury psychologa w języku ukraińskim i rosyjskim:
19.04 – godz. 8-15
20.04 – godz. 8-14
20.04 – godz. 14-22
21.04 – godz. 8-14
21.04 – godz. 15-22
26.04 – godz. 9-14
27.04 – godz. 9-14
27.04 – godz. 14-22
28.04 – godz. 15-22
Także w każdy poniedziałek w godzinach od 18 do 20 dyżuruje prawnik
specjalizujący się w prawach uchodźców i cudzoziemców.
Ufam, że wspólnymi siłami będziemy mogli pomóc jak największej liczbie dzieci i młodzieży.

Warszawa, 14 kwietnia 2022 roku

Skip to content