Mały Miś w świecie wielkiej literatury

W roku szkolnym 2021/2022 dzieci z naszego oddziału przedszkolnego przystąpiły do udziału w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „ Mały Miś w świecie wielkiej literatury”, którego autorką jest p. Aneta Konefał – Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Kolbuszowej. Głównym celem projektu było rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnym, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi w całej Polsce i zagranicą.

Cele szczegółowe projektu: zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom, uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych, wprowadzenie dziecka w świat literatury, budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych, kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego, rozwijanie samodzielności kreatywności i innowacyjności u dzieci.
 Projekt trwał od października 2021 r. do maja 2022r.

Skip to content