PROGRAM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

Fundacja Świętego Mikołaja ponownie wybrała szkoły, między innymi naszą – SP im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jamnicy, które otrzymają dotacje na prowadzenie działań profilaktycznych, terapeutycznych i interwencyjnych dla swoich uczniów i nauczycieli. W ramach otrzymanych środków finansowych zostanie przeprowadzone szkolenie dla nauczycieli oraz odbędą się warsztaty – TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (TUS) dla uczniów klas I – VIII. Program tych zajęć pozwala dzieciom i młodzieży poczuć się w grupie zaakceptowanym i zrozumianym. Często grupa TUS staje się miejscem poznania prawdziwego przyjaciela. Są to osoby o podobnych zainteresowaniach, ale też o podobnych problemach emocjonalnych i społecznych. Uczestnicy chętnie biorą udział w scenkach i praktycznych ćwiczeniach dotyczących zachowania się wobec innych, np. odmówienia udziału w czymś złym lub nawiązania kontaktu w sytuacji, gdy brakuje odwagi. Tematyka spotkań dotyczy: rozpoznawania i radzenia sobie z uczuciami, ćwiczenia asertywnej postawy i sposobów nawiązywania relacji, rozwijania empatii i akceptacji wobec innych, wyrażania konstruktywnej krytyki bez ranienia innych, argumentowania swoich wypowiedzi, wyrażania potrzeb i budowania poczucia wartości siebie.

Skip to content