W teatrze

Dzisiaj uczniowie klas VI – VIII udali się do teatru ,,ARTENES” na spektakl pod tytułem ,,Balladyna”. Ballada to wierszowany utwór liryczno-epicki, w którym obecne są motywy fantastyczne, czerpiący często z legend i podań ludowych. Mogliśmy zobaczyć, jakie ważne problemy porusza ten dramat – problem władzy, miłości, śmierci, walki dobra ze złem, relacji rodzinnych, winy i kary,
sprawiedliwości, moralności oraz natury człowieka. 

Skip to content