Emocje Na Start

W dniu 06.05.2024 r. przeprowadzono dla naszej młodzieży uczącej się w klasie VII program profilaktyki uniwersalnej „Emocje Na Start” sfinansowany przez Wójta Gminy Kamionka Wielka z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok. Zajęcia te były prowadzone przez zespół profesjonalistów z Pracowni Profilaktyki ,,Gaudium”. Głównym celem programu jest budowanie pozytywnego obrazu siebie i innych oraz nauka nawiązywania właściwych relacji interpersonalnych. Tematyka uczuć, a dokładniej nazwanie i przyzwolenie na ich przeżywanie zajmuje znaczną część programu, gdyż ma to ogromne znaczenie dla rozwoju samoświadomości ucznia. Umiejętne wyrażanie swoich uczuć buduje właściwe relacje międzyludzkie. Natomiast konflikty, które często zdarzają się między osobami, mogą wynikać z nieumiejętnego nazywania uczuć i braku właściwej reakcji w chwili wystąpienia emocji, zwłaszcza tych trudnych. Treści programu pozwalają uczniom nauczyć się właściwie rozpoznawać uczucia i prawidłowo je wyrażać. Jest to pomocne w nawiązywaniu właściwych relacji interpersonalnych oraz w umiejętnym radzeniu sobie z sytuacją konfliktową. Osoby biorące udział w programie uczą się rozwiązywać konflikty między rówieśnikami bez używania agresji słownej. Kluczem do tego jest opanowanie zasad dobrej komunikacji, budowanie zdrowych relacji w grupie oraz zawiązywanie i utrzymanie trwałych przyjaźni.

Z grupą pracowało się bardzo dobrze, byli zaangażowani i chętni do współpracy. Chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami i szukali możliwości rozwiązania różnych trudnych sytuacji. Bardzo żywo reagowali na wszystkie formy ćwiczeń i zabaw. Widać było, że praca metodą warsztatu nie jest im obca. Uczniowie czuli się swobodnie w swoim towarzystwie, chętnie i bez skrępowania uczestniczyli w scenkach oraz różnych ćwiczeniach interakcyjnych.

Skip to content