Serdecznie dziękujemy

Piknik za nami. Serdecznie dziękujemy.

Piknik rodzinny, który 15 czerwca odbył się pod hasłem: „Rodzina jest wszystkim”, już za nami. Wszyscy jego uczestnicy, a było ich wielu, świetnie się bawili. Przyszedł więc czas, aby złożyć najserdeczniejsze podziękowania wszystkim, dzięki którym to nasze wspólne przedsięwzięcie mogło zakończyć się powodzeniem. Naszą szczególną wdzięczność kierujemy w stronę Państwa Rodziców, wśród których znaleźli się ludzie, którzy nie tylko ciężko pracowali, aby przygotować piknik, ale także okazali się hojnymi sponsorami. Słowa podzięki kierujemy także do organizacji wspierających szkołę, firm, instytucji, uczestników pikniku – słowem – wszystkich, dzięki którym to święto rodziny mogło się odbyć.

Najserdeczniej zatem dziękujemy:

Państwu Rodzicom:

– Państwu Ewelinie i Rafałowi Basiagom;

– Państwu Magdalenie i Sławomirowi Janiakom;

– Państwu Wioletcie i Wojciechowi Kruczkom;

– Państwu Urszuli i Marcinowi Wieczorkom;

– Państwu Renacie i Kryspinowi Żytkowiczom;

– Państwu Marzenie i Łukaszowi Wysowskim;

– Państwu Jadwidze i Sławomirowi Łęczyckim;

– Państwu Bernadetcie i Markowi Zięcinom;

– Państwu Monice i Danielowi Miczkom;

– Państwu Marzenie i Łukaszowi Hojnorom;

– Państwu Halinie i Januszowi Feckom;

– Państwu Marzenie i Bogdanowi Skoczniom;

– Panu Grzegorzowi Mirkowi;

– Państwu Elżbiecie i Dariuszowi Stasiankom;

– Państwu Małgorzacie i Jackowi Zawadzkim;

– Państwu Elżbiecie i Jackowi Rolkom;

– Pani Ewelinie Porębie;

– Państwu Ewelinie i Rafałowi Gręzickim;

– Panu Grzegorzowi Stasiankowi;

– Państwu Joannie i Andrzejowi Kowalskim;

– Państwu Edycie i Henrykowi Kowalskim;

– Państwu Magdalenie i Mariuszowi  Mirkom;

– Pani Joannie Janisz;

– Pani Julii Kharotinov;

– Pani Beacie Luty;

– Pani Beacie Pieniążek;

– Pani Barbarze Bednarz;

– Pani Renacie Sekule;

– Pani Annie Zaryczny;

– Pani Annie Janisz;

– Pani Annie Wyszowskiej;

Dziękujemy także:

Osobom publicznym, organizacjom, instytucjom, zespołom, klubom:

– Wójtowi Gminy Kamionka Wielka, Panu Andrzejowi Stankowi;

– Sołtysowi wsi Jamnica, radnemu Gminy Kamionka Wielka, Panu Januszowi Michalikowi;

– Klubowi Seniora w Jamnicy na czele z przewodniczącą, Panią Janiną Nosal;

– Stowarzyszeniu na rzecz rozwoju wsi Jamnica wraz z prezesem, Panem Jackiem Rolką;

– Kołu Gospodyń Wiejskich w Jamnicy wraz z przewodniczącą, Panią Danutą Michalik;

– Klubowi Sportowemu „Halny” w Nowym Sączu, reprezentowanemu przez Łukasza Pławeckiego – siedmiokrotnego Mistrza Świata;

– Zespołowi Regionalnemu „Skalnik”;

– Karpackiemu Oddziałowi Straży Granicznej;

– Komisariatowi Policji w Nawojowej;

– Komendzie Policji w Nowym Sączu;

– Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszalnicy;

– Parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Nowym Sączu-Zawadzie wraz z Księdzem Proboszczem, dr. Jerzym Zoniem;

– Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kamionce Wielkiej;

– Urzędowi Gminy w Kamionce Wielkiej;

– Klubowi Sportowemu „Skalnik”;

– Panu Tadeusz Gądkowi – właściciel wózka Melex

– Zastępowi „Skauci Europy”;

Podziękowania składamy również firmom, takim jak:

– Przedsiębiorstwo Produkcji Lodów „Koral” w Nowym Sączu;

– Firma „DAKO” Sp. zo.o. w Nowym Sączu;

– Firma „NEWAG” S.A.

– Firma „Bejbiczek ubranka” w Kamionce Wielkiej;

– Pizzeria „Citta D’Italia” w Kamionce Wielkiej;

– Firma „Optyk – fabryka okularów” w Nowym Sączu;

– Sala Zabaw Cieniawa;

– DWM Pralnia Dywanów i Tapicerek w Kamionce Wielkiej;

– Firma „Stolpol” w Jamnicy;

– „Stawy Jamnickie”;

Słowa serdecznej podzięki kierujemy ponadto w stronę Państwa Nauczycieli, Pracowników administracji i obsługi szkoły:

– Pani Joanny Kogut;

– Pani Kingi Cichej;

– Pana Damiana Leśniaka;

– Pani Katarzyny Obrzut;

– Pani Małgorzaty Ogorzałek;

– Pani Izabeli Godawskiej;

– Pani Klaudii Gieniec;

– Pani Ewy Mamak;

– Pani Joanny Koteckiej;

– Pani Urszuli Kiełbasy;

– Pani Pauliny Musz;

– Pani Moniki Kłębczyk;

– Pani Elżbiety Kulig;

– Księdza Dawida Basty;

– Pani Kingi Kamińskiej;

– Pani Agaty Kmak;

– Pani Małgorzaty Ryby;

– Pani Bożeny Hebdy;

– Państwa Jacka i Małgorzaty Zawadzkich;

Serdecznie dziękujemy ponadto wszystkim uczniom zaangażowanym w przygotowanie pikniku, dzieciom z klas młodszych, które występowały, chłopcom noszącym ławki i stoliki oraz młodzieży ze Szkolnego Klubu Wolontariatu, która zajmowała się malowaniem twarzy, pleceniem kolorowych warkoczyków i wykonywaniem figur z baloników.

Długa lista osób, organizacji, instytucji, zespołów, klubów i innych sprzymierzeńców szkoły dowodzi, iż zawsze może ona liczyć na wsparcie w momentach, kiedy go potrzebuje. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

 

Opracowanie: Dyrektor Szkoły – Tomasz Skraba

 

 

 

 

Skip to content