Próbna ewakuacja z udziałem OSP

18 października 2018 r. o godz. 10.oo odbyła się próbna ewakuacja z udziałem OSP. Kiedy rozległ się długotrwały dźwięk dzwonka  szkolnego, wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami i Panią Dyrektor Dorotą Kupiec szybko ale bezpiecznie opuścili mury naszej szkoły i zebrali się na boisku szkolnym. Miała tam miejsce krótka prelekcja prowadzona przez Pana Strażaka, który przypomniał, jak należy się zachować podczas ewakuacji. Później wszyscy wrócili do szkoły, aby kontynuować zajęcia.

Czytaj więcej

,,Gitara wczoraj i dziś”

17 października 2018 o godz. 10 odbył się w naszej szkole koncert ,,Gitara wczoraj i dziś” w wykonaniu Pana Jacka Albina Ostrowskiego.  Z wielką cierpliwością wszyscy czekaliśmy na ten występ. W końcu zaczęło się strojenie sprzętu i próba mikrofonu. Kiedy usłyszeliśmy pierwsze dźwięki, wszyscy ucichliśmy! Przez cały czas trwania koncertu lekkie uderzenia w gitarowe struny były naprawdę piękne.

Czytaj więcej

Dzień Chleba

Wszyscy wiemy, że chleb to pieczywo, które zaspokaja nasz głód, ale spójrzmy na to pojęcie trochę głębiej. Niech ten codzienny pokarm też uzdalnia do kochania, niech będzie pokarmem naszego serca, niech to będzie chleb dawany przez Jezusa. ,,Skąd kupujesz chleb”, aby nakarmić głód miłości? ,,Skąd kupujesz chleb”, aby chorzy w szpitalach byli pełni ufności? ,,Skąd kupujesz chleb”, aby poranieni przez bliskich nie karmili się pragnieniem odwetu? ,,Skąd kupujesz chleb”, aby szkoły były miejscem wychowywania do miłości i daru, a nie przygotowaniem do wyścigu szczurów? ,,Skąd kupujesz chleb”, aby nakarmić głód człowieka, któremu świat nieustannie pokazuje kolejne zakazane owoce? Skąd? Jezus każe zasiąść i karmi. Tylko czy my chcemy być uczestnikami tej biesiady?

Czytaj więcej

Dzień Edukacji Narodowej

,,Kochani Nauczyciele, bądźcie wciąż z nami! Czy jesteśmy duzi czy jeszcze mali. Życzymy Wam szczęścia na następne lata – niech żyje i rozkwita nasza oświata! Radość Pani jest nagrodą dla nas i najmilszą do pracy zachętą”. 12 października 2018 r. odbyła się w naszej szkole akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowana przez uczniów klasy II pod opieką Pani Małgorzaty Ogorzałek. Ponadto przewodniczący Rady Uczniowskiej skierował kilka słów podziękowania do wszystkich nauczycieli i wręczył symboliczne upominki. Głos również zabrała Pani Dyrektor Dorota Kupiec, która także podziękowała nauczycielom za trud, uśmiech i serce włożone w pracę dydaktyczno-wychowawczą.

Czytaj więcej

„Ślubuję być dobrym Polakiem…”

„Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Będę uczyć się w szkole, jak kochać Ojczyznę i jak dla niej pracować, kiedy urosnę. Będę starał się być dobrym kolegą. Swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom” – takie przyrzeczenie 11 października składali pierwszoklasiści. Przed przyjęciem do grona społeczności szkolnej pierwszoklasiści odświętnie ubrani i bardzo przejęci recytowali wierszyki i śpiewali piosenki. Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie. Kolorowym ołówkiem aktu pasowania dokonała Pani Dyrektor – Dorota Kupiec. Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej w Jamnicy. 

Czytaj więcej

Wizyta w Sądeckim Parku Etnograficznym

9 października 2018 cała społeczność szkolna udała się do Sądeckiego Parku Etnograficznego. Jest to największe muzeum skansenowskie w Małopolsce, prezentujące architekturę drewnianą i tradycyjną kulturę ludową lokalnych grup etnograficznych – Lachów, Pogórzan i Górali Sądeckich oraz grup etnicznych: Łemków, Niemców i Cyganów. Na powierzchni 20 ha znajduje się kilkadziesiąt budynków, m.in. zagrody chłopskie, XVII-wieczny dwór szlachecki z unikalną polichromią we wnętrzach, folwark dworski oraz osiemnastowieczne świątynie: kościół rzymskokatolicki, cerkiew greckokatolicka i kościół protestancki. W jednym z sektorów odtworzono zabudowę kolonistów niemieckich z Gołkowic Dolnych, a na skraju lasu małe osiedle cygańskie. Ekspozycja skansenu prezentuje chronologiczne, majątkowe i społeczne zróżnicowanie kultury ludowej Sądecczyzny, a wiedzę o tradycji regionu wzbogacają tematyczne wystawy etnograficzne: „Izba weselna” i „Maziarstwo łemkowskie”.

Czytaj więcej

Dzień Muzyki

1 października 2018 dzieci z klasy 0 świętowały Dzień Muzyki. Z tej okazji każdy z przedszkolaków wykonał instrument muzyczny z materiałów z recyklingu. Przyniesione butelki i pudełka zostały ozdobione papierem kolorowym oraz uzupełnione: jedne kaszą, drugie grochem, trzecie … Dzięki temu powstały piękne i głośne grzechotki. Na koniec dnia wszystkie przedszkolaki zagrały wspólny koncert.

Czytaj więcej