Czas wspólnej modlitwy

W dniach 29 lutego oraz 1 marca odbyły się w naszej szkole rekolekcje wielkopostne. Nauki rekolekcyjne poprowadził ks. Andrzej Bajorek, wikariusz parafii św. Kazimierza w Nowym Sączu. Księdza Rekolekcjonista zachęcał nas do otwarcia się na Boże działanie w naszym życiu oraz pogłębiania swojej wiary. Nauki rekolekcyjne pomogły w zrozumieniu przypowieści o synu marnotrawnym i przeniesieniu wydarzeń ewangelicznych na nasze życie w rodzinie oraz w szkole. Był to czas wspólnej modlitwy i pogłębiania relacji z Bogiem oraz drugim człowiekiem.

Czytaj dalej

ZAPRASZAMY DO AKCJI

Drodzy Uczniowie i Rodzice! Nasza szkoła przystąpiła do projektu: “WSZYSTKIE DZIECI ZBIERAJĄ ELEKTROŚMIECI”. Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe gospodarowanie odpadami. W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny szkoła otrzyma bon, który wykorzysta na nagrody rzeczowe w postaci materiałów biurowych. Jedynym warunkiem jest mobilizacja do działania, porządki domowe i chęci! Do akcji szkolnej mogą przyłączyć się również firmy i instytucje, które oddadzą zużyty sprzęt na rzecz wybranej szkoły. IM WIĘCEJ SPRZĘTU UZBIERAMY, TYM WYŻSZY BON OTRZYMAMY!  TERMIN AKCJI: 13-14 marca 2024 r.  MIEJSCE AKCJI: parking przy Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jamnicy

Czytaj dalej

Standardy ochrony małoletnich

Drodzy Rodzice i Uczniowie, poniżej zostały załączone Standardy ochrony małoletnich, które określają wytyczne i procedury w zakresie zgłaszania podejrzeń nadużyć oraz postępowania wobec podejrzanych, a także zapewniają wsparcie dla ofiar. Pracownicy szkoły są zobowiązani do przestrzegania Standardów w celu zapobiegania nadużyciom i zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim członkom społeczności szkolnej.

Czytaj dalej

Przekaż 1,5% swojego podatku

Każda osoba rozliczająca swój PIT może przekazać 1,5% swojego podatku zdolnym uczniom z niezamożnych rodzin z naszej szkoły. Współpracujemy z Fundacją Świętego Mikołaja, dzięki czemu możemy gromadzić na subkoncie szkolnym pieniądze, które w 100% (bez potrąceń i prowizji) trafią w postaci stypendiów do naszych uczniów. Bardzo prosimy o Państwa wsparcie! Szkoła chce pomóc zdolnym uczniom z niezamożnych rodzin poprzez stypendia. Stypendium dla takiego ucznia to szansa, aby mógł rozwijać swoje talenty, kupił niezbędne materiały, opłacił udział w zajęciach, czy kursach. Dzięki stypendium możemy wzmacniać ukryty w dzieciach potencjał i pomagamy im rozwijać skrzydła. Stypendium to także szansa, aby niezamożny uczeń mógł w przyszłości stać się mądrym dorosłym, a swoją wiedzą i umiejętnościami zaczął służyć swojej społeczności.

Czytaj dalej

Punkt wydawania obiadów

Od 1 lutego 2024 ruszył w naszej szkole punkt wydawania obiadów. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie oraz Ci, których dożywianie refunduje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej. Posiłki są przygotowywane przez pracowników kuchni szkolnej działającej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Kamionce Wielkiej i dowożone do naszej szkoły. Stołówka została zorganizowana w ramach prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych szkoły, w tym wspierania prawidłowego rozwoju uczniów. Poniżej znajduje się regulamin korzystania z naszej stołówki.

Czytaj dalej
Skip to content