Kalendarz roku szkolnego

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2023
2. Zebranie rady pedagogicznej. Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego 14 września 2023
3. Zebranie z rodzicami – informacje, zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi, systemem oceniania, wybór przedstawicieli do rady rodziców 21 września 2023
4. Zebranie rady pedagogicznej z radą rodziców-opracowanie działań do programu wychowawczo – profilaktycznego 21 września 2023
5. Dzień Edukacji Narodowej 14 października 2023
6. Wszystkich Świętych – święto 1 listopada 2023
7 Dzień zaduszny – dzień wolny od zajęć dydaktycznych 2 listopada 2023 r.
8. Święto Niepodległości 11 listopada 2023
9. Zebranie z rodzicami – informacje o postępach w nauce. 14 listopada 2023
10. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2023 – 1 stycznia 2024
11. Zebranie rady pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna  25 stycznia 2024
12. Zebranie z rodzicami – informacje o wynikach klasyfikacji 25 stycznia 2024
13. Ferie zimowe  12 – 25 lutego 2024
14. Rekolekcje wielkopostne marzec 2024
15. Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca – 2 kwietnia 2024
16. Zebranie z rodzicami 25 kwietnia 2024
17. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 29 kwietnia 2024
18. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 30 kwietnia 2024 r.
19. Święto pracy 1 maja 2024
20. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 2 maja 2024
21. Święto Konstytucji 3 maja 2024
22. Przekazanie rodzicom informacji o zagrożeniach ocena niedostateczną 13 maja 2024
23. Egzamin ósmoklasisty – dni wolne od zajęć dydaktycznych 14 – 16 maja 2024
24 Boże Ciało – święto 30 maja 2024
25. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 31 maja 2024
25. Zebranie z rodzicami – informacje o ocenach proponowanych 6 czerwca 2024
26. Zebranie rady pedagogicznej – klasyfikacja roczna 13 czerwca 2024
27. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2024
Skip to content