Kalendarz roku szkolnego

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2019
2. Zebranie rady pedagogicznej. 12 września 2019
3. Zebranie rady pedagogicznej z radą rodziców
-opracowanie programu wychowawczo – profilaktycznego
17 września 2019
4. Zebranie z rodzicami – informacje, zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi, prezentacja e-dziennika 17 września 2019
5. Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć lekcyjnych 14 października 2019
6. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 31 października 2019
7. Wszystkich Świętych – święto 1 listopada 2019
8. Zebranie z rodzicami – informacje o postępach w nauce. 19 listopada 2019
9. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2019 –
31 grudnia 2019
10. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 2 i 3 stycznia 2020
11. Zebranie rady pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna  21 stycznia 2020
12. Zebranie z rodzicami – informacje o wynikach klasyfikacji 21 stycznia 2020
13. Ferie zimowe 27 stycznia – 9 luty 2020
14. Rekolekcje wielkopostne kwiecień 2020
15. Wiosenna przerwa świąteczna 9 – 14 kwietnia 2020
16. Sprawdzian ósmoklasisty 21 – 23 kwietnia 2020
17. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 24 kwietnia 2020
18. Zebranie z rodzicami 28 kwietnia 2020
19. Święto Pracy 1 maja 2020
20. Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 3 maja 2020
21. Przekazanie rodzicom informacji o zagrażających ocenach niedostatecznych 18 maja 2020
22. Zebranie z rodzicami – informacje o ocenach proponowanych 9 czerwca 2020
23. Boże Ciało – święto 11 czerwca 2020
24. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 12 czerwca 2020
25. Zebranie rady pedagogicznej – klasyfikacja roczna 18 czerwca 2020
26. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26 czerwca 2020