Kalendarz roku szkolnego

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2020
2. Zebranie rady pedagogicznej. Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego 15 września 2020
3. Zebranie z rodzicami – informacje, zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi, systemem oceniania, wybór przedstawicieli do rady rodziców 17 września 2020
4. Zebranie rady pedagogicznej z radą rodziców – opracowanie działań do programu wychowawczo – profilaktycznego 29 września 2020
5. Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć lekcyjnych 14 października 2020
6. Wszystkich Świętych – święto 1 listopada 2020
7. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 2 listopada 2020
8. Zebranie z rodzicami – informacje o postępach w nauce. 26 listopada 2020
9. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 21 i 22 grudnia 2020
10. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2020 – 31 grudnia 2020
11. Ferie zimowe 4 stycznia – 17 stycznia 2021
12. Zebranie rady pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna  22 stycznia 2021
13. Zebranie z rodzicami – informacje o wynikach klasyfikacji 28 stycznia 2021
14. Rekolekcje wielkopostne marzec 2021
15. Wiosenna przerwa świąteczna 1 – 6 kwietnia 2021
16. Zebranie z rodzicami 29 kwietnia 2021
17. Sprawdzian ósmoklasisty 25 – 27 maja 2021
18. Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 3 maja 2021
19. Przekazanie rodzicom informacji o zagrażających ocenach niedostatecznych 17 maja 2021
20. Boże Ciało – święto 3 czerwca 2021
21. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 4 czerwca 2021
22. Zebranie z rodzicami – informacje o ocenach proponowanych 10 czerwca 2021
23. Zebranie rady pedagogicznej – klasyfikacja roczna 17 czerwca 2021
24. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 24 czerwca 2021
25. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 25 czerwca 2021
Skip to content