Kalendarz roku szkolnego

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 września 2018r.
2. Zebranie rady pedagogicznej. 13 września 2018r.
3. Zebranie rady pedagogicznej z radą rodziców

-opracowanie programu wychowawczo – profilaktycznego

19 września 2018r.
4. Zebranie z rodzicami – informacje, zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi, prezentacja                         e-dziennika 19 września 2018r.
5. Ślubowanie pierwszoklasistów 11 października 2018r.
6. Wszystkich Świętych – święto 1 listopada 2018r.
7. Zaduszki – dzień wolny od zajęć dydaktycznych 2 listopada 2018r.
8. Zebranie z rodzicami – informacje o postępach w nauce. 20 listopada 2018r.
9. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2018r. –

31 grudnia 2018r.

10.

 

Zebranie rady pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna 30 stycznia 2019r.
11. Zebranie z rodzicami – informacje o wynikach klasyfikacji 31 stycznia 2019r.
12. Ferie zimowe 14 – 27stycznia 2019r.
13. Rekolekcje wielkopostne – dni wolne od zajęć dydaktycznych 27 – 29 marca 2019r.
14. Zebranie z rodzicami 9 kwietnia 2019r.
15. Sprawdzian ósmoklasisty 15 – 17 kwietnia 2019r.
16. Wiosenna przerwa świąteczna 18 – 23 kwietnia 2019r.
17. Święto Pracy 1 maja 2019r.
18. Dzień wolny od zajęć edukacyjnych  – Święto Flagi 2 maja 2019r.
19. Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 3 maja 2019r.
20. Przekazanie rodzicom informacji o zagrażających ocenach niedostatecznych 14 maja 2019r.
26. Dzień Rodziny 25 maja 2019r.
27. Zebranie z rodzicami – informacje o ocenach proponowanych 6 czerwca 2019r.
28. Zebranie rady pedagogicznej – klasyfikacja roczna 14 czerwca 2019r.
29. Boże Ciało – święto 20 czerwca 2019r.
30. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych 21 czerwca 2019r.