Audycje muzyczne

16 października 2017 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w audycjach muzycznych. Spotkanie to było uzupełnieniem szkolnej edukacji muzycznej oraz połączone było z różnymi zadaniami i zabawami. Uczniowie mieli okazję na żywo zobaczyć i usłyszeć grę na altówce, skrzypcach oraz pianinie. Mieli możliwość zagrania na marakasach, trójkątach, pałeczkach i wielu innych instrumentach. Audycje te były dla dzieci źródłem radości, pozytywnych emocji, nie zapominając przy tym, że przede wszystkim mają mieć one charakter edukacyjny.

Czytaj więcej

Dzień Chleba

16 października 2017 obchodziliśmy Dzień Chleba. Wchodząc do szkoły, można było poczuć unoszący się zapach świeżego chleba. Na wejściu przewodnicząca Rady Uczniowskiej witała wszystkich uczniów i rodziców kawałkami chleba, który krojony był przez nauczycieli, opiekunów Rady Uczniowskiej. Następnie Pani Dyrektor Dorota Kupiec przypomniała, czym w życiu człowieka jest chleb i zwróciła uwagę, że nie należy najmniejszej okruszyny wyrzucać do kosza.

Czytaj więcej

Dzień Edukacji Narodowej

13 października 2017 r. odbyła się w naszej szkole akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowana przez uczniów klasy IV i V pod opieką Pani Katarzyny Obrzut i Pani Kingi Kamińskiej. Podczas tej akademii każdy pracownik szkoły dostał nagrodę w postaci zadedykowanego jabłka, a przewodnicząca Rady Uczniowskiej skierowała kilka słów podziękowania do wszystkich nauczycieli, którym również wręczono portrety namalowane przez naszych uczniów. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Dorota Kupiec, która rozdała nauczycielom nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Czytaj więcej

Łamańce językowe słowem i kredką

Celem tego konkursu logopedycznego jest troska o poprawność językową, rozbudzenie plastycznej i językowej twórczości u uczniów w szczególności tych, którzy przejawiają trudności w mówieniu. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych. Uczniowie klas 0-3 mają wykonać pracę plastyczną ilustrująca jeden z polskich łamańców językowych w formacie a3 techniką dowolną, a uczniowie klas 4-7 napisać wiersz zawierający trudne do wymówienia słowa. Im trudniejszy wiersz tym lepszy (minimum 5 wersów). Każda praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko oraz klasę. Pracę należy przekazać do pani Anny Fałowskiej, najpóźniej do 31.10.2017 r. Komisja wybierze najciekawsze prace w trzech kategoriach: klasy 0-1, 2-3, 4-7. Wyłonienie zwycięzców nastąpi w dniu 6 listopada 2017 r. Laureaci otrzymają nagrody, a pozostali uczestnicy dyplomy za udział.  

Czytaj więcej

Ślubowanie uczniów klasy pierwszej

„Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Będę uczyć się w szkole, jak kochać Ojczyznę i jak dla niej pracować, kiedy urosnę. Będę starał się być dobrym kolegą. Swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom” – takie przyrzeczenie składali pierwszoklasiści. Przed przyjęciem do grona społeczności szkolnej pierwszoklasiści odświętnie ubrani i bardzo przejęci recytowali wierszyki i śpiewali piosenki. Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie. Kolorowym ołówkiem aktu pasowania dokonała Pani Dyrektor – Dorota Kupiec. Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej w Jamnicy. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów przez wychowawcę, Panią Annę Fałowską. Uczniowie otrzymali również upominki w postaci rogów obfitości od swoich rodziców.

Czytaj więcej

,,… mydło, mydło pachnące jak kwiatki na łące”

Wszystkim uczniom i nauczycielom z pewnością nie raz w życiu towarzyszyła ta znana piosenka zespołu Fasolki. Atrakcją dnia dzisiejszego dla małych dzieci i tych całkiem dużych były warsztaty produkcji zdrowego, naturalnego mydła glicerynowego. Celem zajęć było samodzielnie wykonanie kostek kolorowego mydła o rozmaitych kształtach, zapachach i kolorach. Twórczych pomysłów nie brakowało. Cudowne mydełka zagoszczą w naszych łazienkach :)

Czytaj więcej