Ile waży św. Mikołaj?

Celem konkursu jest wsparcie funduszu, z którego wypłacane są stypendia oraz wsparcie dla dzieci i młodzieży, wychowanków Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo. Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo od blisko 30 lat prowadzi działania na rzecz wychowania oraz edukacji dzieci i młodzieży. Aby zachęcić uczniów do:
– bycia dobrym człowiekiem na co dzień i do pomagania innym – wprowadzenia uczniów w świat działań charytatywnych i dobroczynności – rozwoju empatii klasa IV przystąpiła do tej akcji charytatywnej i zebrała pieniądze wśród całej społeczności naszej szkoły. W sumie zebrano 128,58 złotych i przesłano za pośrednictwem Poczty Polskiej do siedziby fundacji. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za datki.

Skip to content