Zajęcia dodatkowe

 

W roku szkolnym 2022/2023 nauczyciele będą, w ramach bieżących potrzeb, prowadzić zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów mające na celu przygotowanie uczniów do konkursów wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych, akademii, występów na terenie szkoły i poza nią, przeprowadzania różnego rodzaju akcji na terenie szkoły.

 

Skip to content