Pracownicy

Dyrektor Szkoły

mgr Dorota Kupiec

 

 

Wychowanie przedszkolne, logopeda

mgr Izabela Godawska

 

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Maria Ogórek

mgr Aneta Kapłon

mgr Małgorzata Ogorzałek

mgr Małgorzata Gądek

 

Język polski

mgr Elżbieta Kulig

mgr Tomasz Skraba

 

Matematyka

mgr Małgorzata Kuligowicz

mgr Joanna Kogut

 

Język angielski

mgr Kinga Cicha

mgr Aneta Kapłon

 

Język niemiecki

mgr Paulina Musz

 

Historia, wiedza o społeczeństwie, świetlica

mgr Damian Leśniak

 

Biologia, Chemia, Przyroda

mgr Joanna Kotecka

 

Geografia

mgr Urszula Kiełbasa

 

Fizyka

mgr Beata Koziak

 

Muzyka

mgr Dorota Kupiec

 

Informatyka

mgr Małgorzata Kuligowicz

mgr Joanna Kogut

 

Technika

mgr Małgorzata Ogorzałek / mgr Marta Jeziak

 

Wychowanie fizyczne

mgr Dawid Bomba

 

Religia

ks. mgr Dawid Basta

 

Doradztwo zawodowe

mgr Krzysztof Pasiut

 

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Kinga Cicha

 

Edukacja dla bezpieczeństwa, plastyka

mgr Kinga Kamińska

 

Biblioteka

mgr Monika Kłębczyk

 

Świetlica

mgr Kinga Cicha

mgr Damian Leśniak

 

Psycholog szkolny

mgr Anna Bomba

 

Pedagog specjalny, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

mgr Joanna Kogut

mgr Aneta Kapłon

 

Sekretariat

mgr Bożena Hebda

 

Obsługa

Elżbieta Rolka

Małgorzata Zawadzka

Jacek Zawadzki

Skip to content