Pracownicy

Dyrektor Szkoły

mgr Tomasz Skraba

 

 

Wychowanie przedszkolne, logopeda

mgr Izabela Godawska

 

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Klaudia Gieniec

mgr Małgorzata Ogorzałek

mgr Ewa Mamak

 

Język polski

mgr Elżbieta Kulig

mgr Tomasz Skraba

 

Matematyka

mgr Joanna Kogut

mgr Agata Kmak

mgr Małgorzata Ryba

 

Język angielski

mgr Kinga Cicha

 

Język niemiecki

mgr Paulina Musz

 

Historia, wiedza o społeczeństwie, świetlica

mgr Damian Leśniak

 

Biologia, chemia

mgr Joanna Kotecka

 

Geografia

mgr Urszula Kiełbasa

 

Fizyka

mgr Beata Koziak

 

Muzyka, plastyka, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Kinga Kamińska

 

Informatyka

mgr Joanna Kogut

mgr Agata Kmak

 

Technika , zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr Małgorzata Ogorzałek

 

Wychowanie fizyczne, przyroda

mgr Katarzyna Obrzut

 

Religia

ks. mgr Dawid Basta

 

Doradztwo zawodowe

mgr Kinga Cicha

mgr Joanna Kogut

 

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Kinga Cicha

 

Biblioteka

mgr Monika Kłębczyk

 

Psycholog szkolny

mgr Anna Juśkiewicz

 

Pedagog specjalny

mgr Joanna Kogut

 

Sekretariat

mgr Bożena Hebda

 

Obsługa

Elżbieta Rolka

Małgorzata Zawadzka

Jacek Zawadzki

Skip to content