Pracownicy

Dyrektor Szkoły

mgr Dorota Kupiec

 

 

Wychowanie przedszkolne

mgr Ewa Głód

 

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Izabela Godawska

mgr Aneta Kapłon

mgr Małgorzata Ogorzałek

 

Język polski

mgr Elżbieta Kulig

mgr Tomasz Skraba

 

Matematyka

mgr Małgorzata Kuligowicz

mgr Joanna Kogut

 

Język angielski

mgr Kinga Cicha

mgr Aneta Kapłon

 

Język niemiecki

mgr Anna Migacz

 

Historia, wiedza o społeczeństwie, plastyka

mgr Kinga Kamińska

 

Przyroda

mgr Katarzyna Obrzut

 

Biologia, Chemia

mgr Jadwiga Borgosz

 

Geografia

mgr Urszula Kiełbasa

 

Fizyka

mgr Beata Koziak

 

Muzyka

mgr Dorota Kupiec

 

Zajęcia komputerowe, Informatyka

mgr Małgorzata Kuligowicz

mgr Joanna Kogut

 

Zajęcia techniczne, technika

mgr Małgorzata Ogorzałek

 

Wychowanie fizyczne

mgr Katarzyna Obrzut

mgr Sławomir Poremba

 

Religia

ks. mgr Sławomir Głodzik

 

Doradztwo zawodowe

mgr Małgorzata Wójs

 

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Jadwiga Borgosz

mgr Elżbieta Kulig

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Beata Filipowicz

 

Biblioteka

mgr Anna Siedlarz

 

Świetlica

mgr Kinga Cicha

mgr Kinga Kamińska

 

Sekretariat

Małgorzata Zawadzka

 

Obsługa

Genowefa Basiaga

Urszula Chochla

Ryszard Cempa