Wychowawcy klas

Oddział przedszkolny

mgr Ewa Głód

Klasa 1

mgr Aneta Kapłon

Klasa 2

mgr Małgorzata Ogorzałek

Klasa 3

mgr Izabela Godawska

Klasa 4

mgr Elżbieta Kulig / mgr Małgorzata Kuligowicz

Klasa 5

mgr Kinga Kamińska

Klasa 6

mgr Katarzyna Obrzut

Klasa 7

mgr Kinga Cicha

Klasa 8

mgr Joanna Kogut