15 rocznica śmierci świętego Jana Pawła II

Gdy 15 lat temu św. Jan Paweł II odchodził do domu Ojca, na placu św. Piotra w Watykanie, w kościołach i kaplicach całego świata, na miejskich placach i przy przydrożnych krzyżach trwało wielkie modlitewne czuwanie milionów ludzkich serc. Nasze ulice i świątynie wypełniał cichy szept rozmodlonych ludzi, którzy pragnęli być w tych dniach razem i jednoczyli się przy umierającym Papieżu, by towarzyszyć mu swoją miłością i w ten sposób podziękować za dar jego życia i świętości……..dziś nie na ulicach, nie na placach, ale w domach o godzinie 21.37 będziemy prosić Go o wstawiennictwo za nami, za światem całym, będziemy modlić się do niego o ustąpienie pandemii…I tak jak 15 lat temu połączmy się w modlitwie razem i za pośrednictwem różnych mediów błagajmy o miłosierdzie Boże…….Święty Janie Pawle II módl się za nami, żebyśmy się ….nie lękali…


Skip to content