Małopolski Konkurs Prac Matematycznych

Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk  i Sztuk w Centrum Młodzieży wspólnie z Oddziałem Krakowskim Polskiego Towarzystwa Matematycznego, pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią COVID 19,  po raz kolejny organizuje Małopolski Konkurs Prac Matematycznych zakończony Małopolską Sesją Matematyczną.

W załączeniu przesyłam Regulamin Małopolskiego Konkursu Prac Matematycznych oraz wskazówki dla chętnych uczniów przygotowujących prace. Termin nadsyłania prac upływa 1 marca  2021 roku.
Nauczyciele matematyki będą sprawować opiekę nad uczniami przygotowującymi prace na konkurs.

Regulamin i wskazówki KPM aktualny_od 2020-2021

Skip to content