Alfik Matematyczny 2021

Drodzy Uczniowie, serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie Alfik Matematyczny. Jest to popularny, ogólnopolski konkurs matematyczny wśród uczniów szkół podstawowych od klasy I do VIII i wykorzystywany jest jako instrument motywujący uczniów do rozwijania samodzielności, twórczego myślenia, samodyscypliny oraz podejmowania intelektualnych wyzwań. Zadania konkursowe nie wymagają dużej wiedzy szkolnej, raczej sprytu, wyobraźni i logicznego kojarzenia faktów. Zawody mają miejsce tylko raz – 24.11.2021 r. w godz. 9:00 – 10:30 (75 minut – test, 15 minut – sprawy organizacyjne). Test konkursowy jest testem jednokrotnego wyboru (30 zadań z odpowiedziami A, B, C, D, E z których dokładnie jedna odpowiedź jest prawidłowa).

Test jednokrotnego wyboru zawiera 10 pytań za 3 punkty, 10 za 4 punkty i 10 za 5 punktów. Na starcie uczeń otrzymuje 30 punktów, za poprawną odpowiedź odpowiednio 3, 4 lub 5 punktów, za brak odpowiedzi 0 punktów, za błędną odpowiedź odejmuje się mu ¼ punktów przeznaczonych na zadanie. Alfik matematyczny jest konkursem płatnym – 12 zł!

Skip to content