Złość – skrzynka z narzędziami

Dzisiaj uczniowie klasy II i IV uczestniczyli w programie ,,Złość – skrzynka z narzędziami”. Głównym celem programu jest budowanie pozytywnego obrazu siebie i innych oraz nauka nawiązywania właściwych relacji interpersonalnych. Tematyka uczuć, a dokładniej nazwanie i przyzwolenie na ich przeżywanie zajmuje znaczną część programu, gdyż ma to ogromne znaczenie dla rozwoju samoświadomości młodzieży. Umiejętne wyrażanie swoich uczuć buduje właściwe relacje międzyludzkie. Natomiast konflikty, które często zdarzają się między osobami mogą wynikać z nieumiejętnego nazywania uczuć i braku właściwej reakcji w chwili wystąpienia emocji, zwłaszcza tych trudnych. Osoby biorące udział w programie uczą się rozwiązywać konflikty między rówieśnikami bez używania agresji słownej. Kluczem do tego jest opanowanie zasad dobrej komunikacji. Składa się to na budowanie zdrowych relacji w grupie oraz zawiązywanie i utrzymanie trwałych przyjaźni. Szczególnie nacisk jest położony na radzenie sobie ze złością i konstruktywne jej wyrażanie czy radzenie sobie z tą emocją.

 

Skip to content