Ekslibrisy do lektury „Czerwone Krzesło”

Uczniowie klasy 4 podczas lekcji bibliotecznej wykonywali ekslibrisy do lektury Andrzeja Maleszki pt. „Czerwone Krzesło”. Ekslibris to znak, najczęściej graficznie skomponowana kartka z napisem (imię, nazwisko, instytucja) lub symbolem (herb) wskazującym właściciela książki. Jest zwykle naklejany na odwrocie przedniej okładki. Wykonane przez naszych uczniów ekslibrisy można oglądać na parterze szkoły.

Skip to content