Projekt Ekoedukacja- Lekcja nieśmiecenia.

Klasa VI pod okiem wychowawcy pani mgr Katarzyny Obrzut bierze udział w projekcie „Lekcja Nieśmiecenia”, który realizuje w ramach programu „Ekoedukacja”. Podobnie jak Sprzątanie świata — Polska , skierowany jest on  do dzieci uczęszczających do polskich placówek oświatowych. Jego celem jest nie tylko teoretyczna, ale i praktyczna nauka ekologicznych nawyków związanych z segregacją odpadów. Projekt ma na celu zwrócenie uwagi na problem dużej ilości śmieci powstających w gospodarstwach domowych. Utrwalanie zasad segregacji odpadów, wprowadzenie pojęć   sortownia, kompostownik, surowce wtórne, recykling. Ich działania możecie zobaczyć na filmie poniżej.


Skip to content